JEDIAKATEMIAYHDISTYS/JEDINEUVOSTO

JEDIAKTEMIA YHDISTYKSEN HISTORIALLINEN

PERUSTAMISKOKOUS PIDETTIIN 2001.

SYYSKUUN 8 PÄIVÄ KERAVAN NUORISOTILASSA

 

 

VASEMMALLA KAIUS MOONHIDE WALKER JEDIMESTARI

KESKELLÄ LASS BETT SKYWALKER SUURI JEDIMESTARI

OIKEALLA KARS SKYWALKER  JEDIMESTARI

 

VASEMMALLA  JONASSIS UTOON JEDIMESTARI  SEURAAVA   LASS  BETT  SKYWALKER SUUR JEDIMESTARI  JEDIMESTARI SEURAVA  KARS   SKYWALKER   JEDIMESTARI  OIKEASSA   LAIDASSA  MIRMEL SKYWALKER  SUUR  JEDIMESTARI   ON NYT  JEDINEUVOSTON  JOHTAVA   JÄSEN   JOTEN   HÄN  EI JATKA   KOULUTTAJANA   VAAN   KESKITTYY  OLEMAAN   JEDINEUVOSTON  JOHTAVA   JÄSEN.

JANG GRIMSABRE JEDIMESTARI

ALIMPANA MUIDEN JEDIEN KUVIA

Master Skywalker  Jedimestari

 

Jedineuvosto uusi  Mirmel Fal Cona Skywlker Jedimestari  minä  oikella  Lass Bet Skywalker Jeimestari vaalessa

Jediviitassa    Zimm Ranu Eri  Munzar  Jedimestari  kumartuneena  aikaanaan  Jediritariksi  valmistumis kasteeseen. 

  Ye Bab  Kun  Jedimestari

tähäm  jedien  nimiä

Hanskul Litkör Skywalker Jedimestari

Daruis Tedai   SuurJedimestari

SuurJedimestari  Odeus

Grann Fisto  Jedimestari

Ätiöt Atiekio Iknah Jediritari

Herkkous Jediritari

Hanhitöyssä Jediritari

  Jediritari Varn Avir

Zinmmranu Eri  Munzar Suur Jedimestari

Ya Nah Jediritari

 Jedimestari   Slif

Jediritari Ya-Mesh Bunthe

 

 

Jedimestari Vag-In-Nah

psi Jediritari

Hunaisa Jedirirari

Sebu  Jediritari

Jedimestari Madur van Ladder

Ki- Adi- Mundo Jediritari

Bonuk Top Jediritari

Jedimestari Plumbus

 Solitaire Skywalker Suur Jedimestari

Siistumus Ninap Nuullipnaarous Jedimestari

Psi Jediritari

Analkin Penettrator  Suur Jedimestari

Woty sowty Jedimestari

Ya Nah Jediritari

Ya Mesh Bunthe Jediritari

Tzuhing Oddoh Jediritari

Amelia Jediritari

Tztok-Ket Jalip Suur  Jedimestari

 Jojo Suur Jedimestari

Tyune Pust- Nen Suur Jedimestari

  Jedimestari  Wesh- chu Loar-o

Suur Jedimestari  Drååp Stel-Lans

Jedi Master Hagru Sai

Jedisuurmestari Seph O. Thalasm

Dabarry Anakin Suur Jedimestari 

Soros Von Kike Suur Jedimestari

Jedimestari Nehk Raughafile

Jedimestari Zoon Kóvan

Jedimestari Peter Won Hyde

     JOME SKYWALKER  JEDIMESTARI

 

Suur Jedimestari Jim Bou  Af  Kenobi

 

 Pyhimys Suur Jedimestari Alatar  Skywalker

  Peter P Pallando Jedimestari

 

Jedai Rejin

Suur Jedimestari pyhä Jonathan Wan Kenobi

Ric Ardo Suur Jedimestari

Toxpuro Jedimestari

Argon Vandreen Jedimestari

 Suurjedimestari Michclangsh

jedimestari Ber Ryk-ke 

Suurjedimestari Ryyb  Stan 

Crix Dusk Walker Suurjedimestari

Jouni Sederholm Jedimestari

Pedro el'PedoSuúr  Jedimestari
 

Juu Denn Jinn Suur  Jedimestari

 

Texan Jedimestari

 Jedimestari Sagi Skywalker

Jediritari Psychicknight

Suur Jedimestari  Ran Ger Das Windu
 

 

Jediritari logo
 

 

SUOMEN JEDIYHDISTYS RY

Säännöt


 

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Jediyhdistys ry.

2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi. Yhdistykseen sovelletaan Suomen yhdistyslakia.

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tehtävänä on toimia Star Wars -fanien ja jedintien kulkijoiden yhdistävänä ritarikuntana ja kouluttaa jeditemppelissä ja jeditemppelin sähköpostikoulutuksessa jedipadawan perusjakson läpäisseet jediritareiksi. Jedimiekkailun ja itämaisten itsepuolustustaitojen opetuksella koulutetaan jedisotureiksi, vapaaehtoisiksi vartijoiksi sekä oikeuden, kunnian, rauhan ja hyväntahdon lähettiläiksi.

Koulutus antaa perusteet jediparantajaksi, selvänäkijäksi ja ennustajaksi.

Yhdistyksen toimiala on edistää jediharrastusta Suomessa ja koota koko Suomen kattava valonpuolen Star Wars -fanius ja jedintienkulkijoiden yhteinen ritarikunta.

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

- järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia,

- harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

- toimii muiden vastaavien sidosryhmien kanssa yhteistyössä,

- luennoi jediydestä eri tahoille kuten esim. kouluille.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys antaa koulutusta sähköpostitse ja suoraan face to face- koulutusta jedimestarin ohjauksessa. Tarkoitus on tulevaisuudessa rakentaa jeditemppeli ritarikunnan käyttöön ja sen yhteyteen majoitustilat, jossa jedipadawanit, jedipadawankokelaat, jediritarit ja jedimestarit voivat käyttää tilapäiseen majoittumiseen ja tulevaisuudessa myös koko Suomen jediritari-edustajat ja myös koko maailman jediritari-edustajat ja jeditemppelissä vierailevat eri valtioiden jediritari-edustajat voivat majoittua vierailunsa aikana. Jedipadawan koulutus annetaan vasta täysikäiselle eli 18 vuotta täyttäneelle, mikäli jedipadawan-kokelas on käynyt koko padawan kokelasjakson läpi ja läpäissyt padawan-testin ja soveltuu Jediritariksi. Hallitus päättää Padawanin hyväksymisestä jediritariksi. Hallitus voi nimetä kunniajediritariksi sellaisen henkilön, joka toimii merkittävällä tavalla hyvien arvojen puolesta ja kosmisten tietojen valistajana, esimerkiksi tähtien lähettiläät.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- periä liittymis- ja jäsenmaksuja,

- periä osallistumis- ja pääsymaksuja järjestämistään kursseista ja tilaisuuksista,

- vastaanottaa apurahoja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

- toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia,

- harjoittaa toimialaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä tiedotusmateriaalin välitystä ja myyntiä,

- omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta,

- perustaa säätiöitä, yrityksiä ja osuuskuntia.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat:

- varsinaiset jäsenet

- kannattajajäsenet

- kunniajäsenet

- kunniapuheenjohtajat

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen 15 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen jäseneksi pääsee aikaisintaan 15 vuoden iässä. Jäseneksi ilmoittaudutaan internetin kautta yhdistyksen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Alaikäiseltä vaaditaan huoltajien kirjallinen lupa ilmoittautumiselle.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja valvoo hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen jäsenenä voi olla ainoastaan oikeustoimikelpoinen ja Suomessa kotipaikan omaava jediritari tai jedimestari.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan, sihteerin tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. Yhdistyksen tilin käyttöoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta on säädetty henkilörekisterilaissa.

6. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

7. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnassa ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo - ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet,
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet,
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja,
10. käsitellään muut esityslistassa mainittavat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäs osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

9. Yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai siinä tilanteessa, kun se lakkautetaan

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

10. Yhdistyksen nimissä esiintyminen

Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä ei saa esiintyä julkisuudessa yhdistyksen nimissä ilman hallituksen suostumusta.


 

                 PALUU